Oppdatering – Ridehall

31. Januar 2016 løsnet taket på ridehallen. Området ble avsperret for å forhindre ulykker om taket skulle komme ned.

Skadetakst ble levert til IF forsikringselskap, men det ble ansett å være en konstruksjonsfeil som de ikke ville dekke. Leverandøren er slått konkurs, så klubben har sett på andre muligheter for å få opp et nytt tak. De 26.000 kr. klubben har betalt i forsikring i året er derfor null verdt.

Saken er sendt til advokat i forhold til IF, samtidig som Sør-Varanger Rideforening har søkt om mer lån for å rive og sette på nytt tak. Takst er satt på 2,8 millioner for både riving og montering av nytt tak.

«Ekstraordinært årsmøte av 22.09.2016 gir styret fullmakt til å ta opp nødvendig lån for reparasjon av tak på ridehall, samt å igangsette prosessen.» 

Sør-Varanger Rideforening har på august 2016 igjen 720.000 kr. på lånet for selve ridehallen, som totalt hadde en prislapp på 7 millioner kroner, inkludert dugnad. Sør-Varanger Kommune har taksert hallen til 11 millioner i forhold til eiendomsskatt, men siden vi er en frivillig idrettsorganisasjon har vi fått fritak fra å betale eiendomsskatt. Gjennom Tippemiddelordningen fikk vi 1,875 millioner og 1,5 millioner i tilskudd fra Sør-Varanger kommune for byggingen av ridehallen.

15.000 kr. i året ble betalt i året for festeavgift de første årene, men den er nå redusert til 4.500 kr. i året.

Med andre ord er det mye arbeid, utallige timer, blod og tårer bak ridehallen vi er så kjær i og har hatt mye utbytte av. Med en ridehall kan klubbens medlemmer trene året rundt, uansett føre og vær.

Hver hesteeier som er oppstallet på Stall Fire Vinder må betale 6000 kr. i året for leie av ridehallen, et langsiktig mål er at medlemmer kan få bruke hallen gratis. Medlemmer og ikke-medlemmer utenfor stallen betaler leie for hver enkelt gang de ønsker å bruke hallen. I tillegg har vi leieinntekter fra hundemiljøet som bruker hallen til kurs og treninger.

I desember 2015 fikk klubben 50.000 kr fra Norges Rytterforbund for å oppgradere bunnen i ridehallen. Dette er noe som bør gjøres hvert 5. år og denne gangen var det vår tur. Vi måtte selv stille med 50 000 i tillegg og vi fikk brukt det nye underlaget i tre uker før taket sprakk.

Prosjektet med nytt tak starter umiddelbart.

// Styret 22.09.2016

 

 

Orfører åpner hallen 20.desember 2010

Orfører åpner hallen 20.desember 2010

ridehall

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *