Informasjon

17mai2014-tog

Sør-Varanger Rideforening (SØRF) ble stiftet 3.februar 2008.

Vi ble raskt den største rideforeningen i Finnmark, og har pr. i dag 156 medlemmer. (31.12.2016)

Sør-Varanger Rideforening vil jobbe for kvalitet i tråd med Norges Rytterforbunds (NRYF) målsetninger der arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd.

Sør-Varanger Rideforening er en forening for alle som er glad i hest, uansett alder eller kjønn.

Hoveddelen av vår medlemmer er jenter, og vi er stolte over at hestesporten er en av de idrettene som klarer å holde på jenter i tenårene.

 

Kontaktinfo:

Mail: s.v.rideforening@gmail.com

Adresse: Postboks 170, 9915 Kirkenes

Organisasjonsnummer: 992 421 886

Kontonummer: 4750 46 49497

Vippsnummer: 26276

Facebook side